کارگاه آموزشی آشنایی اصولی با سیستم بازیافت پلاستیک


(تئوری و عملی) همراه با بازدید کارخانه توسط شرکت پندارپلیمر پیشرو برگزار می گردد.

سرفصل این دوره

  • آشنایی با انواع پلاستیک ها
  • آموزش کدهای بازیافت پلاستیک
  • آشنایی با ماشین آلات صنایع پلاستی
  • آشنایی با انواع ماشین آلات پلاستیک و نحوه کارکرد آنه

 

seo plugin e-max.it